หมู่บ้านทอผ้ามไหม
เขวาสินรินทร์ ตั้งอยู่ตำบล เขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอ เขวาสินรินทร์
เป็นหมู่บ้าที่มีชื่อสียงในด้าน การทอผ้าไหมไทยพื้นเมือง และผลิตลูกประคำเงิน ลูกประคำทอง ที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง
นำมาทำเป็นเครื่องประดับของสุภาพสตรี ที่สวยงามชนิดหนึ่ง
นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหม
การสาวไหม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ผลิตขึ้นเองในราคาถูก
หมู่บ้านสินรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อำเภอเมืองสุรินทร์
มีถนนลาดยาง รพช.เข้าถึงหมู่บ้าน ซึ่งแยก
จากถนนสาย สุรินทร์ - ร้อยเอ็ด (ทางหลวงหมายเลข214)
ประมาณกิโลเมตรที่ 14 แยกขวามือ ทางเข้าลาดยาง
อีกประมาณ 2 กิโลเมตร

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
บ้านเขวาสินรินทร์ บ้านโชค บ้านสะดอ ตั้งอยู่ที่ กิ่งอำเภอเขวา -
สินรินทร์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 18 กิดลเมตร ทั้ง 3 หมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิต ลูกประคำเงิน (ลูกประเกือม)นำมาทำเป็น
เครื่องประดับสุภาพสตรี เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตุ้มหู เข็มขัด
มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีการทำสืบทอดกันมาหลาย ร้อยปี โดยผู้นำมาเป็นชาวเขมรที่อพยพมาจากประเทศกัมพูชามาอยู่ที่หมู่บ้านดังกล่าว

หมู่บ้านช้าง ตากลาง
ตั้งอยู่บ้านตากลาง ตำบล กระโพ อำเภอ ท่าตูม
อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 58 กิโลเมตร
ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยมีอาชีพ ในการ คล้องช้าง
ฝึกช้าง และเลี้ยงช้างชาวบ้านตากลางเลี้ยงช้าง
ไว้เป็นเพื่อน นอนร่วมชายคา เดียวกัน ดังนั้นหากท่านไปที่
บ้านตากลาง จะได้สัมผัสกับชีวิตของชาวส่วยอย่างแท้จริง
ปัจจุบันจังหวัดได้ส่งเสริม ให้มีการแสดงของช้าง ทุกๆ วันเสาร์
อีกทั้งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นที่หมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวม
ประวัติความเป็นมาของช้าง
ขณะนี้บริษัท การบินไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความสนับสนุน
ตั้งมูลนิธิหมู่บ้านช้าง การบิน ไทยสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือช้าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านช้างตากลาง

ปราสาทศรีขรภูมิ
ตั้งอยู่ตำบลระแงง อำเภอศรีขรภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตร ปราสาทแห่งนี้ ประกอบด้วย ปรางค์อิฐ 5 องค์
ก่อสร้างด้วยหิน ทราย และศิลาแลง ปราสาทหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออก มีบันไดและประตูทางเข้าเพียง ด้านเดียวคือ
ทิศตะวันออกเช่นกัน ปราสาทแห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้
เมือ 30 มิถุนายน 2524
   

  Suanparesort สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ Copy Right 2015 By Suanparesort Design
Themepag HTML5 diseploy support