รายการ
ระยะเวลา
นวดแผนไทย 
1     ชั่วโมง
นวดแผนไทย 
2     ชั่วโมง
นวดประคบสมุนไพร 
2     ชั่วโมง
นวดฝ่าเท้า 
1     ชั่วโมง
สปาเท้า
2     ชั่วโมง
อบไอน้ำสมุนไพร
อบไอน้ำและขัดตัว
อบไอน้ำ ขัดตัว แช่น้ำนม และนวดน้ำมัน
2.5  ชั่วโมง
นวดหน้าสมุนไพรไทย
1     ชั่วโมง
นวดหน้าอโรม่า
1     ชั่วโมง
นวดน้ำมันอโรม่า
1     ชั่วโมง
นวดน้ำมันตามธาตุ
2     ชั่วโมง
นวดกระชับสัดส่วน (ไม่รวมผลิตภัณฑ์)
วารีบำบัด
15 - 20 นาที

หมายเหตุ 
รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง   กรุณาสอบถามทางรีสอร์ทอีกครั้ง

 

  Suanparesort สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ Copy Right 2015 By Suanparesort Design
Themepag HTML5 diseploy support