1

สถานที่จัดงานสัมมนา (กรณีไม่ทานอาหาร เบรก และใช้ห้องเกินเวลาที่กำหนด)

ชื่อห้อง /สถานที่ รองรับ
(เธียเตอร์)
รองรับ
(คราสรูม)

ค่าเช่าสถานที่

08:00-17:00น.

ค่าเช่าที่
ครึ่งวัน

08:00-12:00น.
13:00-17:00น.
ค่าเช่าสถานที่

17.00-23.00น.  
ห้องกล้วยไม้ไทย
(เดลวดี)
40 25 2,500 1,250 2,000
ห้องดอกโบตั๋น
(รุ่งฟ้าวดี)
50 30 3,000 1,500 2,500
ห้องพุทธรักษา
(เกษอินทร์วดี)
80 50 4,000 2,000 3,000
ห้องปทุมรัตน์
(แสวงฟ้า)
100 60 5,000 2,500 3,500
ห้องโฮบบายปรึก 60 40 3,500 1,750 2,500
ห้องราชพฤกษ์ 80 60 5,000 2,500 3,500
ห้องราชาวดี 300 150 8,000 4,000 5,500
ห้องริมธาราแกรนด์ 600 400 12,000 6,000 10,000


*** กรณีมีอาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ทางสวนป่าไม่คิดค่าห้องประชุมสัมนา
*** อาหารเช้า 60 บาท/ ท่าน/ มื้อ ( ข้าวต้มเครื่องหมู/ไก่, กาแฟ, ชา, โอวัลติน)
*** อาหารเช้า 100 บาท/ ท่าน/ มื้อ ( กับข้าว 3 อย่าง + ข้าวสวย + ข้าวต้ม, กาแฟ, ชา, โอวัลติน)
*** อาหารเช้าแบบอเมริกัน Break Fast ท่านละ 120 บาท ( ไข่ดาว/ ไส้กรอก/ แฮม, กาแฟ, ชา, โอวัลติน, น้ำส้ม )
*** อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น 130 บาท/ ท่าน/ มื้อ ( กับข้าว 5 อย่าง + ข้าวสวย + ผลไม้ หรือของหวาน )
*** อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น 150 บาท/ ท่าน/ มื้อ ( กับข้าว 6 อย่าง + ข้าวสวย + ผลไม้ หรือของหวาน )
*** อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท/ 40 บาท/ 45 บาท/ ท่าน/ มื้อ
*** ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม Contact

 

  Suanparesort สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ Copy Right 2015 By Suanparesort Design
Themepag HTML5 diseploy support