ห้อง คาราโอเกะ
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องลีลาวดี (ลีลาวดี)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 12
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 150

คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องมหาโชค (วาทะการ)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 15
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 150
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องปักษาสวรรค์ (สโนไวท์)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 20
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 150
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องกล้วยไม้ไทย (เดลวดี)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 20 / กลม 5 โต๊ะ
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 200
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องดอกโบตั๋น (รุ่งฟ้าวดี)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 30 / กลม 8 โต๊ะ
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 200
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องพุทธรักษา (เกษอินทร์วดี)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 40 / กลม 10 โต๊ะ
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 200
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องปทุมรัตน์ (แสวงฟ้า)  
ความจุ (คน) นั่งยาว 50 / กลม 12 โต๊ะ
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 200
คลิ้กเพื่อดูรูป
ห้องโฮปบายปรึก  
ความจุ (คน) นั่งยาว 30 / กลม 7 โต๊ะ
ค่าชั่วโมงละ(บาท) 200
 

  Suanparesort สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ Copy Right 2015 By Suanparesort Design
Themepag HTML5 diseploy support